ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ชื่ออาจารย์ : นางสุปรียา กัตตะโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,09:55  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสมนึก พิมพ์นนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2560,11:34  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..