ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "สมทบทุนสร้างศาลเจ้าย่า" (อ่าน 98) 06 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ (อ่าน 25) 23 ก.ค. 63
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน1/2563ในสถานการณ์แพร่ระบาดCOVID-19 (อ่าน 186) 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 416) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 295) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ "เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙" (อ่าน 176) 07 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการมาสอบคัดห้อง (อ่าน 222) 04 มิ.ย. 63
ช่องทางการติดต่อระหว่างครูประจำวิชา-นักเรียน ด้วยแอพพิเคชั่นไลน์ ระดับชั้นม.4-6 (อ่าน 251) 18 พ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอนDLTV ม.4-ม6 (อ่าน 247) 18 พ.ค. 63
ช่องทางจัดการเรียนการสอนDLTV (อ่าน 263) 17 พ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอนDLTV ม.1-ม3 (อ่าน 321) 17 พ.ค. 63
ช่องทางการติดต่อระหว่างครูประจำวิชา-นักเรียน ด้วยแอพพิเคชั่นไลน์ ระดับชั้นม.3 (อ่าน 230) 17 พ.ค. 63
ช่องทางการติดต่อระหว่างครูประจำวิชา-นักเรียน ด้วยแอพพิเคชั่นไลน์ ระดับชั้นม.2 (อ่าน 231) 17 พ.ค. 63
ช่องทางการติดต่อระหว่างครูประจำวิชา-นักเรียน ด้วยแอพพิเคชั่นไลน์ ระดับชั้นม.1 (อ่าน 210) 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 264) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 335) 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพ้นธ์ นักเรียนที่สมัครเรียน ม .1,ม.4 ปีการศึกษา 2563 ที่ยืนยันตัวตนแล้ว (อ่าน 257) 08 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) (อ่าน 279) 02 พ.ค. 63
ด่วน! ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบVideo conference 30/4/2563เวลา 09.30-15.30น. (อ่าน 638) 29 เม.ย. 63
ด่วน! ปรับปฏิทินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ม1,ม4 ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูแนวปฏิบัติการรับสมัคร (อ่าน 409) 28 เม.ย. 63
ปชส.การรับสมัครนักการภารโรง และแม่บ้านของ โรงเรียน (อ่าน 184) 08 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนม.3,ม6 ปีการศึกษา 2562 แนวทางปฏิบัติรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 224) 31 มี.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นม.4ปีการศึกษา2563 _ข้อมูล ณ 26มีนาคม 2563 (อ่าน 247) 26 มี.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นม.1ปีการศึกษา2563 _ข้อมูล ณ 26มีนาคม 2563 (อ่าน 307) 26 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รับสมัครนักเรียน ม1,ม4 ปีการศึกษา 2563ออนไลน์ (อ่าน 46) 20 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรั (อ่าน 221) 18 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนม.1,ม4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 02 มี.ค. 63