ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้ว!! รับสมัครนักเรียนชั้น ม 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

smileyอัพเดท!!แล้วsmiley
 
(โปรดสวมหน้ากากอนามัยกรณีมารับสมัครด้วยตัวเอง)

  ปฎิทินรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 

   
    วันที่ 24-28 เม.ย. 64 รับสมัคร ม.1และม.4
สถานที่อาคาร 4 (นักเรียนแต่งชุดนักเรียนชั้น ป.6,ม.3)  


  
     - กรณีรับสมัครออนไลน์ ม.1 คลิกลิ้งนี้ 

     - กรณีรับสมัครออนไลน์ ม.4 คลิกลิ้งนี้ 


 
    วันที่ 20 พ.ค 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่  อาคาร 4 /หน้าpage facebook โรงเรียน   
 
    วันที่ 22 พ.ค. 64  สอบคัดเลือก ม.1  สถานที่อาคาร 4
(เวลาสอบเริ่ม 09.00-12.00น.)  

 
    วันที่ 23 พ.ค.64  สอบคัดเลือก ม.4  สถานที่อาคาร 4 
 (
เวลาสอบเริ่ม 09.00-12.00น.)  
 
    วันที่ 24 พ.ค.64  ประกาศผลสอบม.1 สถานที่อาคาร 4/หน้าpage facebook โรงเรียน   
 
   วันที่ 25 พ.ค 64ประกาศผลสอบม.4  สถานที่อาคาร 4  /หน้าpage facebook โรงเรียน   
 
    วันที่ 29 พ.ค.64  รับมอบตัว ม.1   สถานทีหอประชุม  
    วันที่ 30 พ.ค.64  รับมอบตัว ม.4  สถานทีหอประชุม   
 
    วันที่ 1 มิถุนายน 64 เปิดภาคเรียน   

************************************************************************************
หลักฐานการรับสมัคร   
  1.ใบรับรอง/สำเนาปพ.1บ/ประกาศนียบัตร   
  2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป   
  3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ  (รับรอง สำเนามาด้วย)   
  4.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ    (รับรองสำเนามาด้วย)   
  5.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา(ผู้ให้กำเนิด) 1 ฉบับ  (รับรองสำเนามา ด้วย)   
  6.สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ให้กำเนิด)  1 ฉบับ  (รับรองสำเนามาด้วย)  
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  - ครูปรัศนีย์ ไพศาล โทร 095-6646897      

-ว่าที่ ร.ต.วโรดม สุขใจ โทร 096-0909250
  

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,13:57   อ่าน 305 ครั้ง