ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นม.4ปีการศึกษา2563 _ข้อมูล ณ 26มีนาคม 2563
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครในวันยื่นเอกสาร (โปรดรับรองสำเนามาให้ครบทุกฉบับ )
1.ใบสทธิหรือใบรับรอง ปพ.1
2.ใบรับรองแสดงผลว่ากำลังเรียนอยู่ ม3
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
6.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีไม่ได้อยู่กับพ่อ-แม่)
7.รูปถ่าย 1.5นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,13:24   อ่าน 45 ครั้ง