ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 391) 07 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์มาตรการเปิดเรียนออนไซต์ (อ่าน 548) 09 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียน 1/2565 (อ่าน 541) 25 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 672) 18 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นม .4 (อ่าน 610) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นม .1 (อ่าน 585) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเพชร วสค.ม.4 (อ่าน 2578) 14 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเพชรวสค.ม.1 (อ่าน 2558) 14 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อห้องเพชร วสค ม.4 (อ่าน 2649) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อห้องเพชร วสค ม.1 (อ่าน 2672) 10 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนม.1,ม4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 3470) 03 มี.ค. 65
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 3634) 07 ต.ค. 64
ด่วน!!! "ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019" (อ่าน 3615) 27 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเทอม 1/64 (อ่าน 3675) 26 พ.ค. 64
แบบสำรวจนักเรียนที่มีความขาดแคลนและมีความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนทีาบ้าน (อ่าน 3336) 23 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ทีเดินทางมาจากพิ้นที่เสี่ยงกักตัวตามประกาศจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 3672) 14 พ.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3690) 15 มี.ค. 64
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3653) 15 ม.ค. 64
ประกาศ "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19"โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร (อ่าน 6690) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร เรื่อง ชี้แจงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 6812) 25 ธ.ค. 63
คำขวัญวันเด็ก ปี64 (อ่าน 6317) 14 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "สมทบทุนสร้างศาลเจ้าย่า" (อ่าน 6845) 06 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ (อ่าน 6307) 23 ก.ค. 63
ประกาศ "เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙" (อ่าน 6857) 07 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนม.3,ม6 ปีการศึกษา 2562 แนวทางปฏิบัติรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 6829) 31 มี.ค. 63