ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่สอน1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.98 KB 18
แบบฟอร์มการขอใช้รหัส WIFI Username และ Password wsk Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 20
คำสั่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารที่84/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.62 KB 61
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 108
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวังสามหมอวิทยาคาร (แก้ไข1) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 62
แบบฟอร์การเขียน รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.4 KB 72
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.25 KB 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 40
ไฟล์รายขื่อนักเรียนพิมพ์ติด ปพ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 110
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 222.5 KB 75
คู่มือ logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 43
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 91
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 75
กำหนดงานมุทิตาจิต ปี 60 JPEG Image ขนาดไฟล์ 115 KB 34
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 108
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 2559 123
รายชื่อครูและนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ณ รร.กุมภวาปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 294.13 KB 70
แบบฟอร์ม SDQ 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 114