ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่สอน1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.98 KB 87
แบบฟอร์มการขอใช้รหัส WIFI Username และ Password wsk Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 64
คำสั่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารที่84/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.62 KB 125
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 190
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวังสามหมอวิทยาคาร (แก้ไข1) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 138
แบบฟอร์การเขียน รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.4 KB 128
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.25 KB 100
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 101
ไฟล์รายขื่อนักเรียนพิมพ์ติด ปพ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 343
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 222.5 KB 116
คู่มือ logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 76
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 163
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 113
กำหนดงานมุทิตาจิต ปี 60 JPEG Image ขนาดไฟล์ 115 KB 69
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 144
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 2559 158
รายชื่อครูและนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ณ รร.กุมภวาปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 294.13 KB 109
แบบฟอร์ม SDQ 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 163