ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่สอน1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.98 KB 126
แบบฟอร์มการขอใช้รหัส WIFI Username และ Password wsk Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 104
คำสั่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารที่84/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.62 KB 172
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 229
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวังสามหมอวิทยาคาร (แก้ไข1) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 175
แบบฟอร์การเขียน รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.4 KB 167
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.25 KB 136
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 196
ไฟล์รายขื่อนักเรียนพิมพ์ติด ปพ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 834
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 222.5 KB 150
คู่มือ logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 111
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 199
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 151
กำหนดงานมุทิตาจิต ปี 60 JPEG Image ขนาดไฟล์ 115 KB 106
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 180
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 2559 195
รายชื่อครูและนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ณ รร.กุมภวาปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 294.13 KB 147
แบบฟอร์ม SDQ 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 229