ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2565 56
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่สอน1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.98 KB 48613
แบบฟอร์มการขอใช้รหัส WIFI Username และ Password wsk Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 48256
คำสั่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารที่84/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.62 KB 48246
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 48549
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวังสามหมอวิทยาคาร (แก้ไข1) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48202
แบบฟอร์การเขียน รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.4 KB 48180
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.25 KB 48197
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 48238
ไฟล์รายขื่อนักเรียนพิมพ์ติด ปพ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48438
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 222.5 KB 48477
คู่มือ logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48483
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48555
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 48594
กำหนดงานมุทิตาจิต ปี 60 JPEG Image ขนาดไฟล์ 115 KB 48531
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48178
>แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 2559 48324
รายชื่อครูและนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ณ รร.กุมภวาปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 294.13 KB 48595
แบบฟอร์ม SDQ 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 48284