ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่สอน1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.98 KB 48483
แบบฟอร์มการขอใช้รหัส WIFI Username และ Password wsk Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 48125
คำสั่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารที่84/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.62 KB 48128
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 48388
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวังสามหมอวิทยาคาร (แก้ไข1) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48071
แบบฟอร์การเขียน รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.4 KB 48071
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 25.25 KB 48086
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 48127
ไฟล์รายขื่อนักเรียนพิมพ์ติด ปพ.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48325
Id plan Word Document ขนาดไฟล์ 222.5 KB 48349
คู่มือ logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48374
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48441
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 48484
กำหนดงานมุทิตาจิต ปี 60 JPEG Image ขนาดไฟล์ 115 KB 48422
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบ DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48065
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 2559 48216
รายชื่อครูและนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ณ รร.กุมภวาปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 294.13 KB 48467
แบบฟอร์ม SDQ 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 48154