รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
88 หมู่ 13 บ้านวังสามหมอ   ตำบลวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
เบอร์โทรศัพท์ 0423-8759-3 เบอร์แฟกส์ 0423-8759-3
Email : wsk.spm20@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :