รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
88 หมู่ 13 บ้านวังสามหมอ   ตำบลวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
เบอร์โทรศัพท์ 0423-8759-3
Email : wsk9963@yahoo.com,1041680865@pracharat.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :