ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
24 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.2,3,5,6
14 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.4
13 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1
20 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1MBoVKUnmubJG_epZ0rVrCBxtjnyjtYk4BoQqVz3uDx8/viewform?edit_requested=true JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร งานรับนักเรียน
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาาคาร
06 ก.พ. 63 กิจกรรม OPenHouse วังสามหมอวิทยาคาร/ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร/ชุดนักเรียน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
23 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน เข้าร่วมทักษะวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด ศรีษะเกษ
25 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 แข่งกีฬาสีภายในปีการศึกษา2562
แข่งกีฬาสีภายในปีการศึกษา2562
13 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 ประเมิน สมศ.รอบ 4
24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่2/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
22 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2562
ประกาศบนเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxและประกาศบอร์ดข้างโรงอาหารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
12 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่1/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
08 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารจะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนวังสาหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ